Zápis do Mateřské školy Dubice

pro školní rok 2024/2025

Termín pro odevzdání přihlášek do MŠ :
ve čtvrtek 9.5. 2024 od 10:00 – 11:30 hod
 • Přihlášku si dopředu můžete vyzvednout přímo v mateřské škole nebo vytisknout z našich webových stránek

 • Přihláška (potvrzená lékařem) se podává v den zápisu osobně přímo v MŠ

 • Dostavte se osobně se svým dítětem

 • Při podání žádosti do mateřské školy budou zákonní zástupci předkládat
  -
  rodný list dítěte (pouze předložení originálu)
  -
  svůj průkaz totožnosti
  - vyplněnou žádost, kterou předkládá jeden z rodičů nebo zákonných zástupců ( či zplnomocněná osoba, součástí je potvrzení lékaře) dítěte

Důležité informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2024 pěti let.

Zákonný zástupce může zvolit také formu individuálního vzdělávání dle § 34 b školského zákona (dítě vzdělává doma sám), musí však přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání do spádové školky.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce MŠ zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je zanedbání péče a je považováno za přestupek.


Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.