Mateřská škola, Dubice, okres Ústí nad Labem

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Dubice, okres Ústí nad Labem pro školní rok 2023/24.

ČJ ŘMŠ 2/23

              3/23 s nástupem od 2.1.2024

              4/23

              5/23 s nástupem od 2.1.2024

              6/23

              7/23

              8/23

Přijato k 4. 9. 2023 na školní rok 2023/24 celkem 7 dětí.

S nástupem od 2.1.2024 2 děti.

Zveřejněno a vyvěšeno dne 19.5. 2023

Sejmuto 5.6. 2023

Jeřábková Helena

ředitelka MŠ