01
02
03
04
05
previous arrow
next arrow

Informace rodičům pro školní rok 2022/ 2023
Provoz  mateřské školy:  od 6. 00 – 16. 00 hodin
Do mateřské školy se dle vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/ 2004 Sb., přijímají děti zpravidla ve věku od 3 – 6 let (nejdříve však od 2 let). Zápis se provádí po dohodě se zřizovatelem v období od 2.- 16. května pro následující školní rok, na základě stanovených kritérií pro daný školní rok.
Seznámení se Školním řádem a zajištěním bezpečnosti (osnova poučení) potvrdí zákonní zástupci na začátku školního roku svým podpisem.
Potvrďte, prosím, GDPR souhlas.
Před nástupem dítěte do školky:
"Maminko, tatínku, uč mě samostatnosti" /abych se o sebe uměl postarat/

zouvat a nazouvat bačkory, boty
poznat svoje oblečení /vše podepsat nebo označit značkou dítěte/
umět oblékat a svlékat tričko, pyžamo, ponožky...
při jídle vydržet sedět u stolu, sám jíst
pít ze skleničky, hrnečku
umýt se mýdlem, utírat se do ručníku
používat záchod - umět si říci
"Jak se správně chovat v mateřské škole"

dítě vždy osobně předat učitelce (nebo pověřenému zástupu)
dodržovat provozní dobu MŠ (předávat dítě do 8 hod, vyzvednout do 16.00 hod)
máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na učitelku
neprodlužujte loučení s dítětem, rychle odejděte
informujte učitelku, jestliže má Vaše dítě nějaké zdravotní problémy
předejte svůj aktuální tel. kontakt (je potřeba i náhradní- zaměstnavatel, druhý zák. zástupce)
před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte ho školkou, školka není za  trest

Do školky potřebuji:
1. Vždy 1x za 3 měsíce papírové kapesníky (1 vytahovací + 1 balené)
2. Plastový hrneček s ouškem na pitný režim v herně
3. Malou fotografii na narozeninovou nástěnku
4. Oblečení: pyžamo, pláštěnku, holinky (nebo kotníčková nepromokavá obuv),
1 tepláky do herny+ 1 tepláky na vycházku
náhradní oblečení do tašky v šatně (pravidelně doplňovat- spodní prádlo,
tričko, punčocháče pro případ polití)
obuv na vycházku (odpovídající počasí)
bačkory (bez zapínání)
všechny věci označte značkou dítěte
Pozor- krosky nebo pantofle jsou bezpečnostně nevhodná obuv do školky!

Příchody a vyzvedávání dětí:
včasný příchod a předání dítěte učitelce do 8.00 hodin
povinně vzdělávané děti (1 rok před nástupem do ZŠ) musí dodržovat určenou dobu vzdělávání od 8.00- 12.00 hod (včasný příchod, povinnost docházky platí ve dnech vyučování, na začátku škol. roku dostane každé dítě k potvrzení absence omluvný list)
po obědě vyzvedávání od 12.15 hod
odpoledne od 14.40 - 16.00 hod
dodržujte, prosím, tato časová vymezení a režimové momenty
na požádání lze samozřejmě dopředu domluvit i individuální odchod nebo příchod dítěte (např. návštěva lékaře) tak, aby se nenarušoval provoz MŠ
v případě, že chcete určit jinou osobu k vyzvedávání svého dítěte, vyžádejte si formulář k tomu určený
vyzvednutí oběda v případě pozdní omluvy od 11.10- 11.20 hod
- lze pouze v odůvodněných případech pouze 1. den nepřítomnosti dítěte (do vlastní nádoby)

Omlouvání dětí:
V případě plánované absence - stačí den dopředu
V případě nečekané absence - ráno daného dne do 7.15 hod (telef. pevná linka 475 213 007, mobil SMS 720 279 966 )
Nezapomínejte také nahlásit den dopředu předpokládaný nástup dítěte po delší nemoci
Při omlouvání dítěte vždy oznamte důvod této nepřítomnosti ( i krátkodobé).
V případě neomluvené absence více než 14 dnů ředitelka může po předchozím písemném upozornění dítěti ukončit vzdělávání.
Povinně vzdělávané děti se omlouvají vždy do 3 dnů nepřítomnosti (vždy nutné napsat SMS). Po příchodu dítěte předložit písemnou omluvenku (důvod, datum nepřítomnosti, podpis zák. zástupce) v omluvném listu - podepsanou zákonným zástupcem (nejpozději do 3 dnů).
Ve dnech, kdy není vyučování (rozpis těchto dnů budete mít k dispozici) není
potřeba písemné omluvenky avšak nahlašte tuto případnou absenci z důvodu
odhlášení stravného.
Povinnost dálkového vzdělávání při absenci nadpoloviční většiny povinně
vzdělávavaných ,,školáků" (nouzový stav). Domluvit si písemně formu.
Platby:
Vyberte si po pečlivém uvážení způsob úhrady stravného a úplaty za vzdělávání
k dodržování termínů splatnosti-
bezhotovostně do 10. v měsíci (již musí být připsáno na účtu školy)
hotovostně do 15. v měsíci (připravte si přesnou částku)
Stravné a úplata za vzdělávání v hotovosti se platí VŠJ p. Polákové v úterý od 6.00- 8.00 hod (od 1.- 15. v měsíci)
v pondělí, středu a čtvrtek od 7.30- 8.00 hod ( od 1.- 15. v měsíci)
Úplata za vzdělávání pro celodenní pobyt je 400,- Kč, další podrobný rozpis částky stravného pro jednotlivce je vyvěšen na informační tabuli pro rodiče v sekci ,, Stravné".
POZOR! Je nutné dodržovat termíny splatnosti i v případě nepřítomnosti nebo nemoci dítěte v hotovosti i bezhotovostně.
V případě opakovaného neuhrazení v termínu může ředitelka podle § 35 odst. 1 písmene d) zákona č. 561/2004 Sb. po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce ukončit docházku dítěte do mateřské školy.
Mimořádné vyzvedávání dětí po obědě zapisujte nejpozději do 8.00 hod do sešitu ,,Odchody dětí po obědě“ ve vestibulu u nástěnky (při pozdním příchodu nemůžeme odečíst odpolední svačinku).
Hotovostní platba je splatná vždy do 15. v měsíci.
Platí se paní VŠJ (podle směrnice), pouze v případě její nemoci bude
pověřena p. kuchařka. Připravte si, prosím, přesnou částku.
Pro bezhotovostní platbu převodem platí termín vždy do 10. v měsíci (došlá platba musí být již na účtu MŠ). Vyžádejte si dopředu formulář u VŠJ, který potvrzuje tento způsob úhrady.
Věnujte, prosím, vždy pozornost placené částce (přesně)!
Zvažte, prosím, způsob, který Vám bude vyhovovat. Nelze později kombinovat oba způsoby platby (hotovostní i bezhotovostní).
Potvrďte, prosím, na určený formulář přihlášku dítěte ke stravování podpisem.

Výlety, divadelní představení a jiné mimořádné platby:
Je potřeba písemně vždy potvrdit přihlášení dítěte na pořádanou akci závazně dopředu. Učiňte tak, prosím, v uvedeném konkrétním termínu, abychom v případě odhlášených dětí mohli upravit částku např. za přistavený autobus nebo vstupné na akci. Může dojít k navýšení částky v případě většího počtu odhlášených dětí.
Vybíráním hotovosti je pověřena pouze p. školnice, která předá doklad o platbě.
Pokud nesouhlasíte s účastí dítěte na připravované akci, počítejte s tím, že si necháte v daný den dítě doma (nelze na jednotřídce zajistit dohled nad dítětem).
Organizačně:
Případné dotazy, náměty nebo připomínky můžete směřovat přímo osobně k ředitelce školy nebo vhodit do označené schránky ve vestibulu.
Sledujte, prosím, pravidelně informační nástěnku pro rodiče a web. stránky školy- akce, změny, sdělení rodičům, aktualizace atp.
Budova MŠ se zamyká v době od 8.00- 12.15 hod, od 12.30- 14.40 hod
Lze samozřejmě dopředu domluvit i individuální odchod dítěte např. k lékaři.
Při vstupu do budovy použijte domácí telefon. Zazvoňte a vyčkejte.
Vždy se nahlašte (i když Vás pustí někdo z rodičů) a z bezpečnostních důvodů
nevpouštějte neznámé osoby. Zkontrolujte za sebou uzavření dveří.
Oblékejte děti podle aktuální předpovědi počasí (na vycházky chodíme každý den od 10- 11.30 hod), doplňujte průběžně náhradní oblečení v šatně pro případ např. polití. Všechny věci dětem označte značkou.
S týdenním tématickým zaměřením výchovně vzdělávací práce se seznámíte vždy počátkem měsíce v časopisu CVRČEK.
Dohodu o předávání dítěte jinou osobou si vyžádejte.
Potvrďte svým podpisem souhlas se zveřejněním fotografií svého dítěte při akcích MŠ (GDPR).
Vyžádejte si heslo do fotogalerie k prohlížení fotografií z akcí MŠ na školním webu.