01
02
03
04
05
previous arrow
next arrow

Důležitá informace pro rodiče

Změna v odhlašování obědů od 1.1.2024 !!!

Pozor, z ekonomických důvodů dojde ke změně způsobu a termínů odhlašování obědů. S platností od 1.1.2024 již nebude možné odhlašovat obědy ještě v den výdeje stravy, ale pouze předem- nejpozději v předchozí den do 8.00 hodin.

Ráno v den absence již proto není možné odhlásit oběd na tento den, ale rodiče si mohou v souladu s vyhláškou vyzvednout oběd do přinesených nádob v době od 11.00 do 11,20 hodin. Možnost odnesení jídla platí jen pro první den nepřítomnosti dítěte a je potřeba o tom informovat (telefonicky nebo SMS), aby s tím paní kuchařka mohla počítat.

Žádáme rodiče, aby nezapomínali v případě předem známé nepřítomnosti dítěte, odhlašovat obědy v dostatečném předstihu předem.

Včas neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadnou bez možnosti náhrady.

Obědy odhlašujte telefonicky (475 213 007, nebo mobil-720 279 966), nebo u vedoucí školní jídelny Ivany Polákové.

Při odhlašování obědů uveďte vždy celé jméno dítěte, termín odhlášky a dobu nepřítomnosti.

Nezapomínejte také opět nahlásit den dopředu do 8.00 hod předpokládaný nástup svého dítěte do školky po nemoci.

V případě zájmu vám rádi podáme vysvětlující informace telefonicky, nebo osobně ve školce.

Děkujeme za pochopení těchto nezbytných kroků a respektování uvedených pravidel.

V Dubicích dne 8.12.2023

 

Z důvodu navýšených cen potravin dojde od 1.11.2023 k navýšení sazby za stravné.

3 – 6 let                             7 – 10 let

přesnídávka – 10,- Kč                                 přesnídávka - 11,- Kč

oběd - 25,- Kč                                              oběd - 28,- Kč

svačina - 10,- Kč                                         svačina - 11,- Kč-

45,- Kč                                                         50,- Kč

Vyvěšeno 25.10.2023

Informace rodičům pro školní rok 2023/ 2024

Provoz  mateřské školy:  od 6. 00 – 16. 00 hodin

 • Do mateřské školy se dle vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákona č. 561/ 2004 Sb., přijímají děti zpravidla ve věku od 3 – 6 let (nejdříve však od 2 let). Zápis se provádí po dohodě se zřizovatelem v období od 2.- 16. května pro následující školní rok, na základě stanovených kritérií pro daný školní rok.

Seznámení se Školním řádem a zajištěním bezpečnosti (osnova poučení) potvrdí zákonní zástupci na začátku školního roku svým podpisem.

Potvrďte, prosím, GDPR souhlas.

Před nástupem dítěte do školky:

"Maminko, tatínku, uč mě samostatnosti" /abych se o sebe uměl postarat/

 • zouvat a nazouvat bačkory, boty

 • poznat svoje oblečení /vše podepsat nebo označit značkou dítěte/

 • umět oblékat a svlékat tričko, pyžamo, ponožky...

 • při jídle vydržet sedět u stolu, sám jíst

 • pít ze skleničky, hrnečku

 • umýt se mýdlem, utírat se do ručníku

 • používat záchod - umět si říci                            

"Jak se správně chovat v mateřské škole"

 • dítě vždy osobně předat učitelce (nebo pověřenému zástupu)

 • dodržovat provozní dobu MŠ (předávat dítě do 8 hod, vyzvednout do 16.00 hod)

 • máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na učitelku

 • neprodlužujte loučení s dítětem, rychle odejděte 

 • informujte učitelku, jestliže má Vaše dítě nějaké zdravotní problémy

 • předejte svůj aktuální tel. kontakt (je potřeba i náhradní- zaměstnavatel, druhý zák. zástupce)

 • před Vaším dítětem mluvte o školce hezky, nestrašte ho školkou, školka není za  trest           

Do školky potřebuji:

1. Vždy 1x za 3 měsíce papírové kapesníky (1 vytahovací + 1 balené)

2. Plastový hrneček s ouškem na pitný režim v herně

3. Malou fotografii na narozeninovou nástěnku

4. Oblečení: pyžamo, pláštěnku, holinky (nebo kotníčková nepromokavá obuv),

1 tepláky do herny+ 1 tepláky na vycházku

náhradní oblečení do tašky v šatně (pravidelně doplňovat- spodní prádlo,

tričko, punčocháče pro případ polití)

obuv na vycházku (odpovídající počasí)

bačkory (bez zapínání)

všechny věci označte značkou dítěte

Pozor- krosky nebo pantofle jsou bezpečnostně nevhodná obuv do školky!

Příchody a vyzvedávání dětí:

 • včasný příchod a předání dítěte učitelce do 8.00 hodin

 • povinně vzdělávané děti (1 rok před nástupem do ZŠ) musí dodržovat určenou dobu vzdělávání od 8.00- 12.00 hod (včasný příchod, povinnost docházky platí ve dnech vyučování, na začátku škol. roku dostane každé dítě k potvrzení absence omluvný list)

 • po obědě vyzvedávání od 12.15 hod

 • odpoledne od 14.40 - 16.00 hod

 • dodržujte, prosím, tato časová vymezení a režimové momenty

 • na požádání lze samozřejmě dopředu domluvit i individuální odchod nebo příchod dítěte (např. návštěva lékaře) tak, aby se nenarušoval provoz MŠ

 • v případě, že chcete určit jinou osobu k vyzvedávání svého dítěte, vyžádejte si formulář k tomu určený

 • vyzvednutí oběda v případě pozdní omluvy od 11.10- 11.20 hod

- lze pouze v odůvodněných případech pouze 1. den nepřítomnosti dítěte (do vlastní nádoby)

Omlouvání dětí:

 • Změna v odhlašování obědů od 1.1.2024 !!!

  Pozor, z ekonomických důvodů dojde ke změně způsobu a termínů odhlašování obědů. S platností od 1.1.2024 již nebude možné odhlašovat obědy ještě v den výdeje stravy, ale pouze předem- nejpozději v předchozí den do 8.00 hodin.

   

  Ráno v den absence již proto není možné odhlásit oběd na tento den, ale rodiče si mohou v souladu s vyhláškou vyzvednout oběd do přinesených nádob v době od 11.00 do 11,20 hodin. Možnost odnesení jídla platí jen pro první den nepřítomnosti dítěte a je potřeba o tom informovat (telefonicky nebo SMS), aby s tím paní kuchařka mohla počítat.

  Žádáme rodiče, aby nezapomínali v případě předem známé nepřítomnosti dítěte, odhlašovat obědy v dostatečném předstihu předem.

  Včas neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadnou bez možnosti náhrady.

  Obědy odhlašujte telefonicky (475 213 007, nebo mobil-720 279 966), nebo u vedoucí školní jídelny Ivany Polákové.

  Při odhlašování obědů uveďte vždy celé jméno dítěte, termín odhlášky a dobu nepřítomnosti.

  Nezapomínejte také opět nahlásit den dopředu do 8.00 hod předpokládaný nástup svého dítěte do školky po nemoci.

 • Při omlouvání dítěte vždy oznamte důvod této nepřítomnosti ( i krátkodobé).

 • V případě neomluvené absence více než 14 dnů ředitelka může po předchozím písemném upozornění dítěti ukončit vzdělávání.

 • Povinně vzdělávané děti se omlouvají vždy do 3 dnů nepřítomnosti (vždy nutné napsat SMS). Po příchodu dítěte předložit písemnou omluvenku (důvod, datum nepřítomnosti, podpis zák. zástupce) v omluvném listu - podepsanou zákonným zástupcem (nejpozději do 3 dnů).

Ve dnech, kdy není vyučování (rozpis těchto dnů budete mít k dispozici) není

potřeba písemné omluvenky avšak nahlašte tuto případnou absenci z důvodu

odhlášení stravného.

Povinnost dálkového vzdělávání při absenci nadpoloviční většiny povinně

vzdělávavaných ,,školáků" (nouzový stav). Domluvit si písemně formu.

Platby:

 • Vyberte si po pečlivém uvážení způsob úhrady stravného a úplaty za vzdělávání

k dodržování termínů splatnosti-

bezhotovostně do 10. v měsíci (již musí být připsáno na účtu školy)

hotovostně do 15. v měsíci (připravte si přesnou částku)

 • Stravné a úplata za vzdělávání v hotovosti se platí VŠJ p. Polákové v úterý od 6.00- 8.00 hod (od 1.- 15. v měsíci)

v pondělí, středu a čtvrtek od 7.30- 8.00 hod ( od 1.- 15. v měsíci)

 • Úplata za vzdělávání pro celodenní pobyt je 400,- Kč, další podrobný rozpis částky stravného pro jednotlivce je vyvěšen na informační tabuli pro rodiče v sekci ,, Stravné".

 • POZOR! Je nutné dodržovat termíny splatnosti i v případě nepřítomnosti nebo nemoci dítěte v hotovosti i bezhotovostně.

 • V případě opakovaného neuhrazení v termínu může ředitelka podle § 35 odst. 1 písmene d) zákona č. 561/2004 Sb. po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

 • Mimořádné vyzvedávání dětí po obědě zapisujte nejpozději do 8.00 hod do sešitu ,,Odchody dětí po obědě“ ve vestibulu u nástěnky (při pozdním příchodu nemůžeme odečíst odpolední svačinku).

 • Hotovostní platba je splatná vždy do 15. v měsíci.

Platí se paní VŠJ (podle směrnice), pouze v případě její nemoci bude

pověřena p. kuchařka. Připravte si, prosím, přesnou částku.

 • Pro bezhotovostní platbu převodem platí termín vždy do 10. v měsíci (došlá platba musí být již na účtu MŠ). Vyžádejte si dopředu formulář u VŠJ, který potvrzuje tento způsob úhrady.

Věnujte, prosím, vždy pozornost placené částce (přesně)!

 • Zvažte, prosím, způsob, který Vám bude vyhovovat. Nelze později kombinovat oba způsoby platby (hotovostní i bezhotovostní).

 • Potvrďte, prosím, na určený formulář přihlášku dítěte ke stravování podpisem.

Výlety, divadelní představení a jiné mimořádné platby:

 • Je potřeba písemně vždy potvrdit přihlášení dítěte na pořádanou akci závazně dopředu. Učiňte tak, prosím, v uvedeném konkrétním termínu, abychom v případě odhlášených dětí mohli upravit částku např. za přistavený autobus nebo vstupné na akci. Může dojít k navýšení částky v případě většího počtu odhlášených dětí.

 • Vybíráním hotovosti je pověřena pouze p. školnice, která předá doklad o platbě.

 • Pokud nesouhlasíte s účastí dítěte na připravované akci, počítejte s tím, že si necháte v daný den dítě doma (nelze na jednotřídce zajistit dohled nad dítětem).

Organizačně:

 • Případné dotazy, náměty nebo připomínky můžete směřovat přímo osobně k ředitelce školy nebo vhodit do označené schránky ve vestibulu.

 • Sledujte, prosím, pravidelně informační nástěnku pro rodiče a web. stránky školy- akce, změny, sdělení rodičům, aktualizace atp.

 • Budova MŠ se zamyká v době od 8.00- 12.15 hod, od 12.30- 14.40 hod

Lze samozřejmě dopředu domluvit i individuální odchod dítěte např. k lékaři.

Při vstupu do budovy použijte domácí telefon. Zazvoňte a vyčkejte.

Vždy se nahlašte (i když Vás pustí někdo z rodičů) a z bezpečnostních důvodů

nevpouštějte neznámé osoby. Zkontrolujte za sebou uzavření dveří.

 • Oblékejte děti podle aktuální předpovědi počasí (na vycházky chodíme každý den od 10- 11.30 hod), doplňujte průběžně náhradní oblečení v šatně pro případ např. polití. Všechny věci dětem označte značkou.

 • S týdenním tématickým zaměřením výchovně vzdělávací práce se seznámíte vždy počátkem měsíce v časopisu CVRČEK.

 • Dohodu o předávání dítěte jinou osobou si vyžádejte.

 • Potvrďte svým podpisem souhlas se zveřejněním fotografií svého dítěte při akcích MŠ (GDPR).

 • Vyžádejte si heslo do fotogalerie k prohlížení fotografií z akcí MŠ na školním webu.