01
02
03
04
05
previous arrow
next arrow

 

Historie
Mateřská škola v Dubicích byla založena ještě před 2. světovou válkou. Sídlila v budově spolu s českou menšinovou obecnou školou. V roce 1976 se jednotřídní ZŠ přeřadila do Řehlovic a celou budovu dostala k dispozici mateřská škola. Kapacita byla stanovena na 24 dětí. Do právní subjektivity jsme vstoupili v r. 2003.
Mateřská škola je jednotřídní a navštěvují ji děti především z Dubic a spádových obcí Řehlovice, v případě volné kapacity také z okolních obcí např. Stebno, Žim a Habrovany.
Zřizovatelem je Obec Řehlovice.

Poloha
Dopravní obslužnost je autobusem s výstupem ve stanici Dubice- náves (viz jízdní řád).
MŠ je na okraji vesnice, umístěna ve velké školní zahradě.
V průčelí je malá oplocená předzahrádka, rostou zde nízké okrasné keře a naléhá na veřejnou komunikaci. V zadní a boční oplocené části zahrady je velká rozlehlá plocha osázená po obvodu zelení, převážně jehličnany.
Celý prostor zahrady je určen pro hry dětí, vybaven dětskými průlezkami
a zahradními atrakcemi, s pískovištěm, dřevěným domečkem a dřevěným posezením.

Členění
Budova je jednopatrová. Ve zvýšeném přízemí je umístěna šatna, kuchyň, jídelna, stabilní ložnice, šatna zaměstnanců a ředitelna. Po schodech se sestupuje do nízkopodlažního suterénu se sociálním zařízením a umývárnou pro děti. V mezipatře je sklad potravin a prádelna.
V 1. patře máme hernu, která zároveň slouží jako tělocvična, s centry aktivit a různých koutků ke hrám a hlavním činnostem v dopoledních hodinách.
Po odpoledním odpočinku využíváme prostor jídelny a částečně i lehárny k odpolední zájmové činnosti dětí.

 


 

Telefon:
475 213 007

Mobilní telefon:
720 279 966