01
02
03
04
05
previous arrow
next arrow

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská škola, Dubice, okres Ústí nad Labem příspěvková organizace, Dubice 79, Ústí nad Labem 400 02 se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.msdubice.cz.

Stav souladu
Tyto webové stránky včetně zobrazení na mobilních telefonech jsou částečně v souladu s vyhláškou z důvodu neoznačení některých fotografií doprovodným textem. Jde fotografie z fotogalerie. Jinak stránky předpisu vyhovují.

Přístupnost obsahu
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný odpovídající prohlížeč:

formáty DOC – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
formát PDF – společnost Adobe Systems poskytuje volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24. 8. 2021 dle metodických pokynů Ministerstva vnitra..

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na ředitelku mateřské školy: Helena Jeřábková, tel.: 475 213 007, e-mail: skolkadubice@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.

 


V Ústí nad Labem, 13. 8. 2021

Helena Jeřábková, ředitelka
Mateřská škola, Dubice,
okres Ústí nad Labem příspěvková organizace
Dubice 79
Ústí nad Labem 400 02