Akce školy


Cvrček - KVĚTEN 2018


V případě, že se Vá nezobrazují atuální informace, stiskněte prosím klávesu F5

 

NA CO SE TĚŠÍME?

1. „ Bum, bum- na vrátka, začíná se pohádka".
Seznámíme se s hlav. postavami známých pohádek, naučíme se poznávat kladné a záporné hrdiny. Naučíme se hrát pohádku jako v divadle.

2. ,, Mámo, víš co pro mě znamenáš ?"
Na Den matek ( neděle 13.května) - jsme si připravili překvapení pro maminky a vyrobili přáníčka pro babičky ve vesnici.
Budeme si vyprávět, kdo všechno patří do mé rodiny a o vztazích mezi jejími členy (rodiče, sestra, bratr, prarodiče, teta, strýc…atd).

Ve čtvrtek 10.5. od 10.00- 11.30 hod proběhne ve školce Zápis pro škol. rok 2018/19.

3. ,, Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček“.
Naučíme se poznávat a pojmenovat květiny na louce i na zahrádce.

Ve středu 16.5.2018 - ráno v 6.55 hod pojedeme z návsi autobusem do Řehlovic na představení pro děti na ,,Sváťovo dividlo “.
Vybíráme 70,- Kč + autobus 16,- Kč.

4. ,, Mach a Šebestová“.
Zavítáme do doby ledové s panem Humlem. Zahrajeme si na Macha a Šebestovou a řekneme svá přání do kouzelného sluchátka.

5. ,, Zahrajem si, zazpíváme- svátek dětí oslavíme“.

V úterý 29.5. dopoledne přijedou k nám do školky ,,Písničky z pohádek".
Na hudební pásmo vybíráme 70,- Kč dopředu.

Ve čtvrtek 31.5. od 15.30 hod se těšíme na oslavu Dne dětí na zahrádce.
Po ,, Námořnické pohádce" si s tvořivou dílnou ,,Tamaryšek" dokonce vyrobíme lodičky .
Můžete si přinést vhodný materiál (kůry, klacíky).
Prosíme, přijďte všichni v námořnickém triku a vezměte sebou vidlici a vuřty na opékání.

Připravujeme
Na úterý 12.6. 2018 - od 15.00 hod. „ Školní akademii“, proto je nutné, aby děti pravidelně chodily do školky a mohli jsme nacvičovat.

 

Telefon: 475 213 007           -           Mobilní telefon: 720 279 966           -           E-mail: skolkadubice@seznam.cz