Akce školy


Cvrček - LEDEN 2018


V případě, že se Vá nezobrazují atuální informace, stiskněte prosím klávesu F5

 

NA CO SE TĚŠÍME?

1. „ Rukavička“.
Zahrajeme si pohádku O Rukavičce a vyrob íme si každý svou vlastní rukavici.

2. „ Z poh ádky do pohádky, půjdem tam a zase zpátky.“
Nauč íme se poznávat, vyprávět a zdramatizovat klasické pohádky.
V úterý 9.1.2018 od 14.15- 15.15 hod se rodiče mohou setkat (průběžně při vyzved ávání dětí) s ředitelkou k dotazům a převzetí nákladů za školkovné za r. 2017. Pedagogický dohled nad dětmi je zajištěn.

3. ,, Princezna z pohádky.“
Uspoř ádáme si královský ples v pátek 19.1. 2018, na kterém se sejdou všechny vznešené princezny i princové.
Maminky, připravte pros ím dívkám šaty a chlapcům převleky hodné princů (fantazii se meze nekladou).

4. ,,Ten děl á to a ten zas tohle.."
Seznámíme se s řemesly, pov íme si o povolání rodičů a také, čím bychom chtěli být až vyrosteme?“

5. ,, Zimní spánek zvířat“
Povíme si, jak zimu přež ívají volně žijící zvířata a společně si postavíme domečky pro zvířátka, která klidným zimním spánkem v tento čas odpočívají (každý si může do školky přinést jedno plyšové lesní zvířátko).

 

Připomínáme, že v době od 5.3.- 9.3. 2018 bude v době jarních prázdnin MŠ uzavřena -dovolená.

Telefon: 475 213 007           -           Mobilní telefon: 720 279 966           -           E-mail: skolkadubice@seznam.cz